prefab-1167556_960_720

Zateplování bytových domů je nyní mnohem jednodušší

Nové podmínky pro zateplování bytových domů: více peněz, méně papírování

Vylepšené podmínky na zateplování bytových domů nabízí nový dotační program z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), jehož podrobnosti a podmínky je možné nalézt na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V 78. výzvě IROP Energetické úspory v bytových domech III je připraveno 3,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V předchozí výzvě se rozdělilo 2,7 miliardy korun pro 33 tisíc bytů. Nová výzva je opět určená na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Došlo v ní ale ke změnám,  jejichž cílem bylo zjednodušit podání žádosti i celkovou administraci projektu.

„Chtěli jsme, aby žadatelé byli co nejméně zatíženi administrativou při přípravě projektové žádosti. Na základě zkušeností s předchozími výzvami jsme proto významně zjednodušili proces přípravy žádosti i následnou administraci projektu. Věřím, že žadatelé tuto změnu k lepšímu ocení,“ vysvětlila ministryně Klára Dostálová.

Příklady hlavních změn:
  • nižší počet indikátorů povinných k výběru a k naplnění;
  • oprávněným příjemcem je nově i bytové družstvo jako správce budovy. Tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě;
  • zmírnění definice bytového domu. Nově je definice v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a limitem tedy již nebudou 3 bytové jednotky. Nadále ale platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Ani nadále nebudou podpořeny objekty zapsané v katastru nemovitosti jako např. rodinné domy nebo víceúčelová stavba;
  •  společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby podnikající mohou nově za určitých okolností (bytový dům nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány) žádat i mimo režim veřejné podpory a de minimis.

Žádosti o poskytnutí dotace lze podávat už od února letošního roku. Konec podávání žádostí bude v listopadu 2019.

0 Odpovědi

Napsat komentář

Chcete se zapojit do diskuze?
Neváhejte a pošlete příspěvek!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>