georgia-3704406_1920

Peklo se sousedem. Kůlnu přestavěl na továrnu s pětimetrovým komínem

Místo kůlny má soused na zahradě zděnou budovu, ve které podniká, vyrábí dřevěné suvenýry. Z komína se valí kouř a chemický zápach. Nemůžeme jít na zahradu a otevřít okna, píše čtenářka do seriálu Sousedské války.

Soused měl na svém pozemku dřevěnou kůlnu vzdálenou dva metry od našeho plotu. Nedávno ji přestavěl na zděnou budovu a na ni umístil pětimetrový komín. Vše prý na základě ohlášky stavebnímu úřadu.

V domku podniká, vyrábí dřevěné suvenýry. Při jejich zpracování vzniká kouř a chemický zápach, který zamořuje naši zahradu a velmi nás obtěžuje. Po stížnosti provedl některé úpravy, například odstranil větrák, který mířil přímo na náš dům.

Situace se však zlepšila jen částečně. Komín dál čoudí. Nyní tvrdí, že už udělal vše, co bylo v jeho silách, a že si stěžujeme neoprávněně. Jak se můžeme proti tomuto chování bránit?

Andrea Polanská, realitní kancelář REMAX 4 you

V tomto zdánlivě jednoduchém problému lze nalézt hned několik závažných aspektů. První je stavebně-právní, druhý souvisí s provozovnou pro podnikání, třetí z aspektů zasahuje do problematiky ochrany životního prostředí, čtvrtým jsou mezilidské vztahy a v neposlední řadě nemůžeme ignorovat ani okolnost, že soused podle jeho slov možnosti už vyčerpal, a přesto problémy přetrvávají.

Současně je mimo veškerou pochybnost, že nemovitost tazatelky za těchto okolností ztrácí na atraktivitě i na ceně.

Z pohledu realitní makléřky bych se zaměřila na mezilidské vztahy, sousedovu ochotu a jeho údajně již vyčerpané možnosti řešení problému. Nezanedbatelnou otázkou je také hodnota a atraktivita nemovitosti.

Tazatelka uvádí, že jako prostředek řešení volila „stížnost“. Z dotazu však není zřejmá forma stížnosti, ani její adresát. Přesto však stížnost určitou odezvu u souseda měla. Provedl některé drobné technické úpravy, ale problém zcela neodstranil. Navíc tím svoji kreativitu a zřejmě i ochotu k řešení stížnosti vyčerpal, když tvrdí, že více udělat nemůže.

Z hlediska mezilidských vztahů by bylo vhodné pozvat souseda na zahradu, například na kávu, nejlépe v době, kdy z jeho komínu vychází nepříjemný zápach a kouř a pokusit se mu názorně ukázat, že problém trvá a stížnosti jsou i nadále oprávněné. Vhodné by bylo požádat souseda o jeho názor, požadovat další zjednání nápravy a zkusit i nějaké řešení navrhnout.

Tazatelka by mohla zapůsobit na sousedovo svědomí, poukázat na poškozování životního prostředí a otevřeně se zeptat, zda by takový stav jemu vyhovoval, když by byl v opačné situaci. Souseda lze upozornit na zhoršení komfortu bydlení, omezení možnosti užívání zahrady a ztrátu atraktivity a hodnoty nemovitosti.

Pakliže se soused nezastydí a nebude ochoten hledat další řešení, doporučuji se řídit radami právníka níže. Věřím však, že oboustranně vyhovující a přijatelné řešení je tím nejlepším narovnáním sousedských vztahů a na rozdíl od tvrdého právnického řešení negeneruje další budoucí problémy.

Jiří Kuďousek, advokátní kancelář Kuďousek

Dle ust. § 1012 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vlastníku věci zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob. Podle ust. § 1013 odst. 1 občanského zákoníku, je pak vlastník věci přímo povinen zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (tedy tzv. „imise“) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Jednáním souseda tazatelky tak dochází k omezení vlastnického práva tazatelky. V obecné rovině má každý, jehož vlastnické právo je takto omezováno, právo podat negatorní (zápůrčí) žalobu, na základě které se bude u soudu domáhat rozhodnutí, že je soused povinen zamezit tomu, aby docházelo k vnikání zápachu a kouře na jeho pozemek.

Soud by v případě takového sporu posuzoval, zda jde o imise v míře nepřiměřené místním poměrům a zda podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Právo podat zápůrčí žalobu však není možné v situaci, kdy jsou imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, jakožto podnikatelské činnosti, který byl úředně schválen (ust. § 1013 odst. 2 občanského zákoníku). V takovém případě (pokud se při provádění provozu nepřekračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen) má poškozený právo jen na náhradu újmy v penězích.

Tazatelka se samozřejmě může zaměřit také na dílčí kroky spočívající ve zjištění, zda stavba souseda byla skutečně provedena v souladu se stavebním zákonem a je v souladu se stavebním zákonem užívána, případně jestli soused neporušuje obecné hygienické normy ohledně znečištění ovzduší.

Zdroj: https://bydleni.idnes.cz/problem-se-sousedem-zapach-kour-z-kominu-komin-kulna-zahrada-plot-zaloba-14f-/dum_osobnosti.aspx?c=A181010_152214_dum_osobnosti_web