regulation-3246979_1280

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR

GDPR a REMAX 4 YOUJSME PŘIPRAVENI, ANEB KLIENTOVA DATA JSOU CHRÁNĚNA!

Od 25. května 2018 bude také v České republice platit Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). Nová pravidla byla přijata formou evropského nařízení, což v praxi znamená jejich jednotnou platnost ve všech státech EU.

GDPR je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. Týká se a zasáhne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení.

Stejně jako jiné obory i realitní trh a subjekty, které v něm aktivně působí, se musí v rámci svých podnikatelských aktivit přizpůsobit zavedení nových pravidel. Implementace, platnost a dodržování GDPR je spojena nejen s příslušnými paragrafy, jejich vymahatelností a hrozbou sankcí za porušení, ale také s profesní etikou, odpovědností a korektním přístupem ke klientům, kteří své osobní údaje realitním subjektům, tedy správcům a zpracovatelům osobních údajů, svěřují. A renomované realitní společnosti jakou je bezesporu REMAX 4 YOU svým stávajícím i potenciálním klientům vzkazují: „NEMĚJTE OBAVY, JSME PROFESIONÁLOVÉ ZNALÍ PROBLEMATIKY A JSME PŘIPRAVENI!“

Pokud čtenář tápe a není si zcela jistý tím, co je a co není osobní údaj, pro jistotu uvádíme, že obecně jde o veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. V praxi jde především o jméno a příjmení, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. údaje organizační, kterými jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

Profesionalita vyžadovaná normou se projeví ihned při prvním setkání a klient by ji měl i jako laik poznat. Profesionální realitní makléř, jemuž své osobní údaje klient svěřuje, klienta seznámí s nezbytností, rozsahem, formou zpracování a způsobem ochrany jeho osobních údajů. Klient bude také ujištěn, že jeho osobní údaje jsou uchovány pouze na dobu a zpracovány pro účel, ke kterému dal souhlas. Realitní profesionálové budou vždy respektovat právo klienta, aby byly jeho osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány.

Za uvedených okolností nezbývá než dodat, že profesionálně vedená realitní společnost si je vědoma svých povinností ve vztahu k GDPR. Na druhou stranu klient nemůže dosáhnout svého plnohodnotného postavení a prosazovat svá práva, pokud nebude s realitními pracovníky v oblasti osobních údajů přiměřeně spolupracovat. Je tedy mimo veškerou pochybnost, že i nová norma a její uplatňování v praxi je „o lidech“, profesionalitě, vzájemné důvěře, slušnosti a odpovědnosti.

Pokud se podaří této symbiózy mezi makléřem a jeho klientem dosáhnout, je zdolán první stupeň ke vzájemné spolupráci završené dosažením cíle a tedy úspěchem. 

 

Andrea Polanská, MBA

realitní makléřka REMAX 4 YOU

0 Odpovědi

Napsat komentář

Chcete se zapojit do diskuze?
Neváhejte a pošlete příspěvek!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>