Jak řešíte úschovu finančních prostředků spojenou s převodem vlastnických práv k nemovitostem?

V praxi se časová prodleva mezi uzavřením kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí nejčastěji řeší složením peněz do úschovy v realitní kanceláři, u advokáta nebo notáře, případně bankovní úschovou. Kterou z uvedených úschov je nejvýhodnější zvolit?

Nejvíce úschov uskutečňují klienti prostřednictvým depozitního účtu naší RK. Pro klienty je to pohodlné, protože všechny náležitosti si vyřídí pod jednou střechou. Za úschovu peněz se zvlášť neplatí, neboť cena za úschovu je již obsažena v celkové provizi naší RK.

Další možná úschova je u advokáta. Tuto službu si klient hradí sám a to tak, že si může s advokátem domluvit smluvní cenu (paušálem nebo podle hodin), nebo se použije mimosmluvní tarif uvedený ve vyhlášce ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.

Úschova u notáře je obdobná jako u advokáta. Poplatek opět hradí klient a je pevně daný vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. Poplatek je odstupňovaný podle částky úschovy.

 

Může cenu nemovitosti snížit přítomnost větrné elektrárny, která je z pozemku vidět a často i slyšet?

Obecně se dá říci, že přítomnost čehokoliv, co ruší klid či ráz krajiny, snižuje cenu nemovitosti. O to více to platí, jedná-li se o objekt k rekreaci, kam si lidé většinou jezdí odpočinout.

Přítomnost větrných elektráren může tedy mít skutečně pro určitý okruh lidí negativní dopad na vnímání místa a těmto lidem by patrně vadily, i kdyby byly naprosto tiché. Na druhou stranu lidé, kteří této formě získávání energie fandí, s pohledem na elektrárnu a možná ani s její hlučností, problém mít nebudou. Jsou lidé, kteří jsou na hluk zvyklí a ticho jim vadí, jiní lidé vyžadují naprostý klid.

Z výše uvedeného vyplývá i naše zkušenost z praxe, kdy se setkáváme s různými „vadami“ nemovitostí a většinou to bývá tak, že to, co je pro jednoho zásadní problém, někdo jiný ani neřeší, ba dokonce vidí v této „vadě“ přednost. Důležité jsou pro nás potřeby klientů, zamýšlené využití nemovitosti a jejich přímé reakce na prohlídkách.

Bylo by ode mne tedy troufalé, abych Vám jen tak od stolu napsala procento, o kolik by měla být právě Vaše nemovitost z výše uvedeného důvodu levnější. Nicméně obecně Vám mohu sdělit, že lokalita se podílí na celkové ceně nemovitosti cca 24%.

Doporučuji spojit se s někým, kdo se prodeji nemovitostí věnuje profesionálně a poradí Vám. Budete-li mít zájem, doporučím Vám někoho z našich makléřů, kdo má zkušenosti s prodejem rekreačních objektů, působí ve Vaší lokalitě a dokáže určit cílovou skupinu potencionálních kupujících.

Odpověděla manažerka kanceláře Bc. Petra Pelzmannová