collagehome

Home staging

Home staging aneb jak zatrativnit Vaší nemovitost

Home staging [čti houm stejdžing] je příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem a její profesionální prezentace na realitním trhu.

Jeho cílem je zatraktivnění nemovitosti v očích potenciálních kupujících a upoutání jejich pozornosti v konkurenci ostatních prodávaných nemovitostí.

Pokud bychom měli podstatu popsat velmi jednoduše, jedná se o uspořádání nábytku, barevné sladění interiéru, odstranění všech negativních elementů, které by mohly potencionálnímu kupujícímu ztěžovat představu, že by právě zde mohl bydlet.

Historie Home stagingu sahá až do roku 1972, kdy se touto činností poprvé začala zabývat realitní makléřka v USA. Následně se Home staging stal běžnou součástí prodejů v Americe. Do ČR byl poprvé zaveden až kolem roku 2010. A i zde se velmi rychle stal součástí kvalitních prezentací nemovitostí.

Číst dál

home-366927_1920

Úrokové sazby budou pravděpodobně i nadále stoupat

Období historicky nejnižších úrokových sazeb skončilo a hypotéky začaly v posledních měsících pozvolna zdražovat. Nekoná se však žádný dramatický obrat. Hypotéky jsou stále poměrně levné, byť se úrokové sazby v tomto roce budou zřejmě přibližovat ke 3 procentům.

Bankovní rada centrální banky na začátku února opět navýšila úrokové sazby. To se zcela jistě promítne i v ceně hypoték, které začaly hlavně v posledním čtvrtletí loňského roku pozvolna zdražovat. I když období historicky nejnižších úrokových sazeb skončilo, nekoná se žádný dramatický obrat a hypotéky jsou stále poměrně levné. Pokud vám v příštích letech končí fixace, Číst dál

Postup při prodeji nemovitosti s naším makléřem

Postup při prodeji nemovitosti s naším makléřem:

1.     Osobní setkání s makléřem, prohlídka nemovitosti
2.     Stanovení ceny nemovitosti
V rámci cenových map provádíme analýzy a díky zkušenostem z již realizovaných prodejů dokážeme určit nejvyšší možnou prodejní cenu a zároveň vyloučit předražení nemovitosti pro budoucí odhad banky poskytující úvěr kupujícímu.
3.     Zpracování profesionální nabídkové prezentace nemovitosti
Pro marketing Vaší nemovitosti jsou profesionální fotografie, zprostředkování průkazu o energetické náročnosti budovy, půdorysy atd. velmi důležité, pro nás jsou samozřejmostí.
4.       Inzerce
Přidáme Vaší nemovitost do informačního systému RE/MAX a exportujeme ji na důležité realitní servery jako např. reality.iDnes.cz, sreality.cz a další.
5.     Automatické párování vaší nabídky se všemi odpovídajícími poptávkami v rámci RE/MAX
Váš makléř pro Vás bude aktivně vyhledávat potencionální zájemce.
6.     Umístění poutačů s kontaktem na Vašeho makléře na nemovitosti
7.       Kvalifikace poptávajících
Makléř před prohlídkou konzultuje s naším hypotečním specialistou finanční možnosti zájemců o Vaši nemovitost.
8.     Prohlídky se zájemci
Váš makléř před prohlídkou klienty identifikuje a vyplní s nimi prohlídkový protokol.
9.     Zajištění právního servisu
Veškeré smlouvy (rezervační, kupní aj.) pro Vás vypracuje advokátní kancelář specializující se na realitní právo.
Zajistíme také návrhy na vklad a postaráme se o veškerou komunikaci s příslušným katastrálním úřadem.
10.       Předání nemovitosti novému majiteli (včetně předávacího protokolu)
Připravíme pro Vás předání nemovitosti včetně předávacího protokolu a přepisu energií. 

Další služby, které Vám můžeme nabídnout:

Bezplatná konzultace
Pokud zvažujete prodej a nejste si jisti, neváhejte se obrátit na naše makléře. Konzultace jsou bezplatné.
Videoprohlídky
Dnes již nabízíme také možnost videoprohlídek, které jsou jedním z nejefektivnějších marketingových nástrojů.
Spolupráce s ostatními makléři v rámci jedné provize
Pokud najde kupujícího jiný makléř (ať už jde o kolegu z RE/MAXu nebo z jiné realitní kanceláře), o provizi se dělíme.
Pravidelný přehled o aktivitách makléře spojených s prodejem nemovitosti
Náš makléř Vás bude pravidelně informovat o svých aktivitách ohledně prodeje Vaší nemovitosti. Budete tak mít přesný přehled o marketingu a stavu prodeje.
Aukce
V případech, které to umožňují, také poskytujeme možnost aukce. Prodávající tak prodá svou nemovitost za nejvyšší možnou cenu.
Advokátní úschova
Veškeré finanční prostředky jsou bezpečně uloženy na samostatném účtu u našeho advokáta. Pro zvýšení bezpečnosti je jejich výplata podmíněna podpisem dvou advokátů.
Zajištění hypotéky
RE/MAX hypotéka patří mezi nejlepší zprostředkovatele na českém trhu. Spolupracujeme s firmou GEPARD FINANCE. Udělejte si kalkulaci – ZDE : https://www.gpf.cz/hypotecni-kalkulacka/onepage?tmpl=component&partner=1283&broker=9347
Administrativa ohledně daňového přiznání
Náš makléř pro vás zajistí vypracování daňového přiznání pro daň z nabytí nemovitých věcí, včetně odvodu daně z advokátní úschovy.
Zastupování na základě plné moci
Pokud bydlíte daleko od prodávané nemovitosti, můžete makléři svěřit plnou moc a dostavit se pouze v nejnutnějších případech.

Postup při prodeji nemovitosti

Postup při prodeji nemovitosti
1.       Připravte si list vlastnictví, nabývací titul (listina, která říká, jakým způsobem vlastník nemovitost získal – kupní smlouva, dědický výměr apod.) a snímek z katastrální mapy.
2.       Určete reálnou cenu Vaší nemovitosti – pro lepší odhad si můžete udělat průzkum na realitním trhu.
3.       Zajistěte si inzerci a sežeňte kupce.
4.       Připravte rezervační a kupní smlouvu.
Rezervační smlouva není vždy potřebná, ale obě strany si tím „pojistí“, že k prodeji opravdu dojde. Nemovitost po této smlouvě nemůže být dále nabízená. Při podpisu se skládá rezervační poplatek, který je zpravidla započítán do kupní ceny.
Kupní smlouva se sepisuje v tolika vyhotoveních, aby každá ze smluvních stran vlastnila jedno, další vyhotovení smlouvy se podává na katastr nemovitostí. Na tomto vyhotovení je potřeba úředně ověřit podpisy smluvních stran.
Smluvní strany často volí úschovu peněž u neutrální třetí strany, my doporučujeme využít úschovy u notáře, advokáta popřípadě banky.
Pokud nejste znalí v této oblasti, doporučujeme poradit se s právníkem.
5.       Podejte návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Po sepsání kupní smlouvy je potřeba zapsat nového vlastníka do katastru nemovitostí. Strany proto společně vyplňují Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ten se vyplňuje elektronicky zde(odkaz):https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx. Podpisy na Návrhu nenípotřeba ověřovat. K Návrhu se jako příloha přidává Kupní smlouva. Správní poplatek se hradí ve výši 1000,- Kč.
Katastrální úřad zapisuje vlastnické právo nejdříve do 20 dnů od podání návrhu, popřípadě vyzívá účastníky k odstranění vad nebo doplnění údajů.
6.       Je potřeba uhradit daň z nabytí nemovité věci.
Tuto daň hradí kupující. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4% z kupní ceny nemovité věci. Znalecký posudek tak zpravidla není potřeba.
Daňové přiznání k této dani se podává na formuláři a je potřeba jej podat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí.  
Daňové přiznání k této dani je potřeba podat do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva dokatastru nemovitostí. Daňové přiznání podávátefinančnímu úřadu, v jehož obvodu senemovitost nachází.Daň můžete zaplatit složenkou nebo převodem.

Postup při prodeji nemovitosti s naším makléřem – zde.

Některé realitní společnosti využívají obchodních modelů scientologické církve. Jaký je váš postoj k této problematice? Jste také angažováni v některé z podobných organizací?

Nikoli. Hájíme a vždy budeme hájit zájmy svobodného ducha a podnikání. Proto mají naši makléři v podnikání volnost a nesvazujeme jejich podnikatelské aktivity. Naopak makléři jsou podporováni v hledání nových přístupů a motivováni k vzájemnému sdílení s ostatními makléři. Mantinely práce našich makléřů jsou definovány především etickým kodexem, firemními principy a design manuálem. Začínající makléři pak mají v rámci výcviku definovány doporučené postupy práce.

Uvažuji o práci realitního makléře. Jaké osobnostní předpoklady bych měl mít?

Práce realitního makléře je kvalifikovanou profesí ačkoli si to stále většina lidí nemyslí. Tuto profesi vykonával a někdy i stále vykonává kde kdo bez odpovídající průpravy, proto ještě nemá takové renomé, kterou by si zasloužila, a které mají naši kolegové v zemích, kde je vyzrálý realitní trh. Číst dál

Jaké formy odměňování realitních makléřů jsou na trhu běžné?

Můžete se setkat s těmito modely:

a) zaměstnanecký poměr – tato forma zaměstnávání není v realitách moc obvyklá, ale přesto se s ní můžete setkat. Většinou však od ní realitní kanceláře upouštějí. Vysoce produktivní makléři o ni nemají zájem, protože limituje možnosti vlastní prezentace, vyniknutí jejich individuality a možnost odečíst investice do svého byznysu od svého daňového základu a tím omezení výše jejich příjmu. O tuto formu spolupráce mají většinou zájem především začínající makléři či makléři málo produktivní, kteří zase pro firmu nejsou takovým přínosem.

Číst dál

Je pravdou, ze máte velmi přísnou smlouvu o spolupráci a sankce za porušení podmínek spolupráce?

Ano je. Otevřeně říkáme, že nechceme, aby makléři přistupovali k obchodu nezodpovědně. Nestojíme o „děti z mateřské školky“, kteří by obchod s nemovitostmi, kde se pohybují mnohamiliónové částky a někdy i celoživotní úspory našich klientů, považovali za dětskou hru. Chceme spolupracovat pouze s makléři, kteří jsou ochotni nést za svojí činnost 100% zodpovědnost. Číst dál

Někteří z Vašich konkurentů nabízí na svých stránkách vyplacení odměny realitním makléřům okamžitě poté, co kupující klient složí zálohu na koupi nemovitosti. Vy však vyplácíte vašim makléřům odměny až poté co je transakce dokončena. Neuvažujete, že byste to dělali také? Vaši makléři pak dostanou peníze dříve, což určitě ocení.

Máte pravdu, že makléři by to ocenili. Nicméně neuvažujeme o tom. Peníze, které nám složí klient, patří až do řádného uzavření transakce klientovi a podle nás je neseriózní s nimi nakládat. V zájmu ochrany prostředků klientů nám frančízingová smlouva toto jednání striktně zakazuje. Prostředky klientů musíme mít deponovány na zvláštním depozitním účtu v bance.

Číst dál